"Mitt arbete ger mig möjligheten att navigera tillsammans med ungdomen"

Hej Emiliano Stevan, behandlingsassistent på Hammersta HVB.
Vad gillar du med ditt jobb?

- Att vara med och bidra till positiva förändringsprocesser hos ungdomar som har levt eller lever i konflikt med samhället. Jag känner glädje i att hjälpa människor till ett bättre liv. Mitt arbete ger mig möjligheten att navigera tillsammans med ungdomen i en personligt men samtidigt professionell relation.

- Du är utbildad alkohol- och drogterapeut. Hur kan du använda de kunskaperna på jobbet?

- Genom teoretiska och praktiska kunskaper kan jag bemöta ungdomarna för att ge dem vägledning till ett drogfritt liv. Jag jobbar även med vuxna inom socialtjänsten med missbruk och psykisk ohälsa. Genom att arbeta både med ungdomar och vuxna förstår jag vikten av tidiga insatser för att förhindra ett långvarigt missbruk.

Vad är det som gör Hammersta HVB till ett så bra boende för ungdomar med problematik?

Det som gör Hammersta HVB till ett bra boende för ungdomar är den mycket engagerade personalgruppen samt den samlade kompetensen som gruppen besitter.

"Handledning ger oss nya idéer om hur vi ska nå ungdomarna"

Ett ögonblick, Onur Polat, behandlingsassistent på Hammersta HVB. Hur upplevde du den senaste handledningen?

- Så bra! Den gav oss så många nya idéer om hur vi ska nå ungdomarna för att kunna bygga en allians för förändring. Att få tid att gå in på djupet i orsaken till beteenden och bästa sätt att hantera dem med en kunnig handledare som kommer in med nya ögon ger så mycket inspiration, idéer och energi att göra ett ännu bättre arbete. 

Kan du utveckla det mer?

- Ja men tänk bara så här. I personalgruppen finns idag så mycket kompetens, allt i från behandlare inom CRA och Ett nytt vägval till alkohol och drogterapeut, socionom och behandlingsassistenter. När vi får tid att sitta ned tillsammans och hitta lösningar, som genomsyras av KBT, tillsammans med en duktig handledare. Då kan inte resultatet bli annat än bra!

Hammersta handledare, Hanna Fischer är leg. Psykolog & psykoterapeut från Moment Psykologi. Hanna har en lång och bred erfarenhet av utredning och behandling och barn, ungdomar och deras föräldrar.

Handledning till personalen är en viktig pusselbit i Lejongruppens kvalitetsarbete. Handledningen håll en gång i månaden.

Samarbete med Your Ability för en snabbare väg till sysselsättning

Lejongruppen har inlett ett samarbete med arbetsterapeutföretaget Your Ability AB som genomför utredningar / bedömningar som visar på en ungdoms förutsättningar på arbetsmarknaden samt vilket stöd eller insatser ungdomen behöver från till exempel arbetsförmedlingen. 

- Den här typen av utredningar har idag väldigt långa väntetider hos arbetsförmedlingen. Genom att vi kan genomföra den inom Lejongruppen kan vi mycket snabbare få en 17-18 åring i sysselsättning säger Kristian Nord, verksamhetschef på Lejongruppen AB. 

Your Abilitys grundare, leg. arbetsterapeut Aras Hussein, menar att gruppen med neuropsykiatriska funktionshinder är en svår grupp för myndigheter/aktörer att bevilja rätt insatser för, utan en arbetsterapeutisk utredning. 

Läs mer om Your Ability här

Lejongruppen vinner fler anbud

Nyligen kom tilldelningsbeslut från Linköping och Fjärde storstadsregionens upphandling HVB Barn och Unga. Både Hammersta HVB och Andersboda Gård HVB antogs som leverantörer i upphandlingen.

 -Vi är enormt glada och stolta över att vara den enda antagna behandlingshemmet för pojkar i hela Stockholms län i de tre anbudsområdena som rör missbruk, kriminalitet eller NPF/psykisk ohälsa i kombination med missbruk, kommenterar Stefan Strandberg, administrativ chef på Lejongruppen, tilldelningsbeslutet .

Västerås Stad väljer Hammersta HVB

Västerås Stad har valt Hammersta HVB som leverantör av HVB-placeringar för pojkar i åldern 14-18 år. Utifrån Hammerstas behandlingsinnehåll, personaltäthet och kompetens har Västerås Stad bedömt verksamheten vara lämpad och anpassad till pojkar med Hög vårdtyngdsnivå av problematikområdena missbruk, kriminalitet, psykosociala problem och neuropsykiatrisk problematik.

Vi är glada och stolta över förtroendet vi fått från Västerås Stad, kommenterar Kenneth Ekholm, Verksamhetschef på Hammersta HVB avtalet.