Höstkonferens för Lejongruppens HVB

I onsdags gick Lejongruppens Höstkonferens av stapeln på Lida Konferens- och friluftsanläggning i strax söder om Tumba utanför Stockholm. 
På agendan stod bland annat roller och ansvar och fördjupning i de olika behandlingsstegen på våra HVB.

Välkommen Skåne, Kronoberg och Halland!

Ett nytt stort ramavtal för konsulentstödda familjehem och jourhem har i dagarna trätt i kraft. Det är Kommunförbundet som upphandlat rekrytering, stöd, handledning och utbildning till familjehem/jourhem för barn och unga.

Av de totalt drygt hundra leverantörerna som blivit antagna, ligger Lejongruppen bland topp 10 i respektive kategori. 

Avropsberättigade är alla 46 kommuner i Skåne, Halland och Kronbergs län med undantag från Kungsbacka kommun. 

Kontakta oss på 08-445 55 00 knappval 1 så berättar vi mer!

Terminsstart!

Nu när terminen drar igång vill vi på Lejongruppen passa på att kort dela hur vi arbetar med våra ungdomars skola och sysselsättning.

Många ungdomar som kommer till oss har inte lyckats så bra i skolan. Hög frånvaro och annat än skolarbete kan ha tagit uppmärksamheten. Ofta finns också koncentrationssvårigheter och svårigheter att ta till sig undervisningen med i bilden.

Vår upplevelse är dock att ungdomarna själva tycker att skolan är viktig även om de har misslyckats hittills.

Att ungdomarna lyckas i skolan är ett av Lejongruppens mål. Därför lägger vi stort fokus på det som en del i behandlingsarbetet.

På boendet jobbar med läxhjälp samt stöttning att hitta studieteknik samt studiero.

Vi har ett upparbetat samarbete med flera skolor i närområdet varav en är en liten resursskola som har kunskap och kan göra skillnad för vår målgrupp.

Med vårt arbete kring skolan skapar vi en förutsättning att bryta känslan av att misslyckas i skolan. Att känna att man kan, och kan lyckas är kanske den viktigaste skyddsfaktor för en ungdom.

Det tycker vi är viktigt!

Behandling i parallella processer

På Lejongruppens HVB-hem jobbar vi med behandling i parallella processer.

Våra behandlare arbetar med de symptom som ungdomen uppvisar i form av till exempel missbruk eller utåtagerande beteende på ett plan samtidigt som vår psykolog hjälper ungdomen att bearbeta de underliggande orsakerna till beteendet såsom trauma eller ångest. Allt för att ge ungdomarna förutsättningar för att ta kommandot över sitt eget liv.

Kontakta oss så kan vi berätta mer!

Välkommen Stockholm Stad!

Lejongruppen har skrivit ett nytt ramavtal med Stockholm stad för att leverera HVB-tjänster och Jourhemstjänster till stadens stadsdelsförvaltningar.

Lejongruppens två HVB-hem Hammersta HVB och Andersboda Gård HVB kommer att hjälpa staden med utrednings- och behandlingsplatser för barn och unga. Även akutplatser omfattas.

Lejongruppen Familjehem kommer i avtalet att erbjuda sina jourhem.

Vi är mycket stolta för förtroendet kommenterar Kristian Nord, operativ chef på Lejongruppen.