Lejongruppen

Lejongruppen har tre behandlingshem i södra Stockholm samt jourhem och familjehem spridda i hela Storstockholm, Mälardalen och Uppland.


Lejongruppen HVB

Lejongruppen har tre familjära behandlingshem i södra Stockholm. Hammersta HVB och Andersboda Gård HVB och Gorsinge HVB.

Målgruppen är pojkar 13-18 år. De behöver hjälp med ett eller flera av följande områden:

  • missbruk
  • kriminalitet
  • psykosocial problematik
  • neuropsykiatrisk problematik

Vår målsättning är att skapa landets bästa HVB-hem för målgruppen. Bäst för så väl beställarna som ungdomarna själva.

Vi har tillstånd för både LVU och SOL.

Vi har ramavtal med 203 kommuner runt om i Sverige.

Vi erbjuder KBT-baserad behandling i form av:

  • MI (motiverade samtal)
  • A-CRA (missbruk)
  • Ett nytt vägval (kriminalitet)
  • RePulse (impulskontroll)
Vi jobbar aktivt med en innehållsrik och strukturerad vardag.

Lejongruppen Kartajpg

Lediga platser

Hammersta HVB i Rönninge söder om Stockholm
-1 ledig plats.

Andersboda Gård HVB utanför Södertälje
- 1 ledig plats

Gorsinge HVB utanför Strängnäs
- Lediga platser

Lejongruppen Jourhem
- Lediga familjer


Kontakta oss - vi hjälper dig
08 - 445 55 00
info@lejongruppen.com

Nyheter

Med tydligt behandlingsfokus möter vi 2021

Kvaliteten på Lejongruppens HVB ökar. Det visar 2020 års kvalitetsuppföljning. Verksamheterna har blivit mer följsamma mot satta rutiner och att följa de genomförandeplaner som upprättas. Personalgruppen har förstärkts med psykolog och samordnare.

Read more
Dags för kvalitetsuppföljning

I år är vi glada att se att antalet färdigbehandlade ungdomar har stigit markant och att de processer och rutiner vi har efterföljs i allt högre grad.

Read more
"Jag ska bygga en villa åt Cemil"

För ett par månader sedan flyttade Adam hem till sina föräldrar igen efter avslutad behandling på Andersboda Gård HVB. Vi har frågat honom om tiden hos oss.

Read more
Välkommen Skåne, Kronoberg och Halland!

Ett nytt stort ramavtal för konsulentstödda familjehem och jourhem har i dagarna trätt i kraft. Det är Kommunförbundet som upphandlat rekrytering, stöd, handledning och utbildning till familjehem/jourhem för barn och unga.

Read more