Utsluss / Träningslägenheter

Vår erfarenhet är att nyckeln till ett lyckat eget boende efter placering på Hvb är en stegvis utslussning där personalen successivt låter ungdomen stå på egna ben. 
Vi jobbar med utslussning i tre steg. Mellanboende, utsluss och boendestöd.

Steg 1 Mellanboende

Det första steget kallar vi för Mellanboende – Ungdomen är minst 16 år och bedömd redo för att testa ett eget boende. Ungdomen ”provbor i egen lägenhet” men har en fortsatt stark koppling till HVB-hemmet. Ungdomen träffar nästan dagligen vår personal och deltar i Hvb-hemmets aktiviteter.  På samma sätt som vid boende på Hvb-hemmet så fortsätter behandlingen enligt Genomförandeplanens uppsatta mål.


Steg två är Utsluss

Ungdomen är mer självständig men har fortfarande mycket stöd av sin kontaktperson och personal från Hvb-hemmet. Goda samtal förs och strategier för livets alla situationer utarbetas efter hand.

Ungdomen ökar ytterligare sin förmåga att på egen hand klara av sociala kontakter, kompistryck, söka jobb, tandläkarbesök, hushållsekonomi mm.


Steg tre är Boendestöd

Den unga vuxna är över 20 år och bor i egen lägenhet och klarar av det mesta själv.  När  eventuella frågor/utmaningar som dyker upp finns vi till hands och stöttar. I boendestödet finns ingen övre ålder utan här kan han stanna tills han klarar sig helt själv.