Lejongruppens HVB 

Lejongruppens verksamheter är alla mindre boenden med hemmakänsla. Vi erbjuder platser till pojkar i åldern 14–18 år. Dessa ungdomar befinner sig i en extra utsatt situation, ofta med trasiga relationer eller trauman bakom sig. De har av den anledningen särskilda behov av trygghet, förutsägbarhet och högkvalitativ behandling.

 

Vår personal

En personalstyrka med förmågan att skapa allians med ungdomarna, och att bedriva strukturerad behandling. Vår personal har adekvat utbildning och stor erfarenhet av målgruppen. I verksamheterna arbetar alkohol- och drogterapeut, beteendevetare, behandlingspedagoger, samt behandlingsassistenter.

 

Utredningar / utredningsplaceringar

Vi klarar alla typer av NP-utredningar och frågeställningar och vi genomför också sociala nätverksutredningar. Lejongruppens behandlingsteams samlade specialistkompetens utgör en garanti för väl genomförda utredningar och då utredning sker på boendet kan ungdomen göra det parallellt med skola/sysselsättning.

Sysselsättning

Skolgång ser vi som en av de viktigaste skyddsfaktorerna för ungdomen, men utöver skolan anordnar boendet gemensamma fritidsaktiviteter samt att ungdomen själv har möjlighet att utöva sitt fritidsintresse.

 

Lejongruppen har också ett nätverk av företag som vi samarbetar med som kan erbjuda praktikplatser för de ungdomar som inte har någon skolgång eller vill kombinera skola med praktik. Exempelvis inom dagligvaruhandel, bilservice och fastighetsskötsel.

Kontakta oss - Vi hjälper dig!

08-445 55 00
info@lejongruppen.com