Hammersta HVB

Lejongruppens första behandlingshem är beläget i Hammersta. Vackert beläget efter gamla Södertäljevägen i utkanten av sydvästra Stockholm.

Målgruppen är pojkar 14–18 år med psykosocial problematik ofta i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder. Svårigheter att klara av sociala relationer, skolgång/sysselsättning samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag har ofta lett till psykosociala problem, ibland med begynnande kriminalitet och/eller missbruk som resultat.

 Vi har tillstånd för både LVU och SOL.

Personal

Den personal som är anställd på Hammersta har samtliga erfarenhet och utbildning som är relevant för målgruppen. Däribland återfinns utbildade behandlingsassistenter, alkohol- och drogterapeut, beteendevetare och behandlingspedagog. Med den kompetensen i arbetsgruppen säkerställs att varje ungdom får en kontaktperson med adekvat utbildning.

Behandlingsmetoder

De metoder vi använder på Hammersta är alla evidensbaserade och utgår ifrån ungdomens behov och beställarens vårdplan. Vi grundar vårt arbete på KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och använder DBT, RePulse, CRA, ART och Ett Nytt Vägval som metoder i behandlingen. Hammersta har tillgång till ett behandlingsteam med specialistkompetens i de metoder vi erbjuder.

Förhållningssättet baseras på lågaffektivt bemötande och MI samtidigt som vi arbetar medvetet med risk- och skyddsfaktorer i ungdomens liv för att öka chanserna att undvika återfall i ett destruktivt beteende. För mer information se Behandlingskoncept

Strukturerad vardag

På Hammersta får ungdomen en strukturerad vardag där fokus ligger på att bygga nyttiga och hållbara rutiner som ofta saknats i ungdomens liv. Ungdomen utformar tillsammans med sin kontaktperson ett veckoschema i enlighet med genomförandeplanen för att ge ungdomen en känsla av förutsägbarhet och substans i vardagen. Boendet kommer att erbjuda aktiviteter baserat på ungdomens intressen, men även prova-på aktiviteter för att vidga ungdomens vyer. 


"Vår målsättning är att
skapa landets bästa HVB-hem!
Bäst för så väl beställarna som ungdomarna själva"

Kontakta oss - Vi hjälper dig!
08-445 55 00
info@lejongruppen.com