"Ungdomar känner förtroende för mig"

Hulya Götesson, 43 år, är en av våra duktiga medarbetare som är med och formar Sveriges bästa HVB. Hon har själv en bakgrund som var präglad av hederskultur, missbruk och kriminalitet. En erfarenhet som hon har stor nytta av i sitt arbete med ungdomar.
-Ungdomarna känner förtroende för mig eftersom jag kan relatera till vad de går igenom. Det gör att de lyssnar på mig och jag enklare kan bryta igenom deras ibland så hårda fasad. Jag lägger mycket tid på att jobba med ungdomarnas självkänsla. Att du duger. Du kan. Du är värd ett bättre liv, fortsätter Hulya.

Nu är det 13 år sedan Hulya lämnade det destruktiva livet och började utbilda sig till behandlingsassistent. Efter det han hon haft en rad olika arbeten som behandlingsassistent/behandlare med både vuxna och unga missbrukare. Hulya är dessutom en uppskattad föreläsare där hon generöst delar med sig av sina egna erfarenheter och lärdomar.

Vi på Lejongruppen är övertygande om att hennes kunskaper bidrar till att ge våra ungdomar förutsättningar för att ta kommandot över sitt eget liv!