Lejongruppen deltar i Svenska vårds förbundskonferens

I två dagar har Lejongruppen deltagit i Svenska Vårds förbundskonferens 2019 för att skapa vård och omsorg i världsklass.

På agendan stod bland annat den nya Standarden för HVB som tagits fram tillsammans med Swedish standard institute. 
#sverigesbästahvb


"Förändring - det är en resa vi gör tillsammans, ungdomarna och jag"

Hej Cemil Karahan, behandlingsassistent på Hammersta och Andersboda Gård HVB. Du jobbar på både Hammersta HVB och Andersboda HVB. Vad skiljer dem åt?

- På båda verksamheterna jobbar vi med behandling av unga pojkar. Den småskaliga, familjära atmosfären är också densamma. Det som skiljer är ungdomarnas problematik. På Andersboda ligger tyngdpunkten på psykosocial problematik, ofta i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder medans Hammerstas tyngdpunkt ligger på missbruk och kriminalitet.

Skiljer ditt arbetssätt mycket mellan de olika målgrupperna?

- Jag skulle nog säga att jag hanterar målgrupperna ganska lika, jag känner att om man ska kunna göra en förändring i ungdomens liv så måste man först och främst bygga en relation med ungdomen innan man försöker sig på behandlingen, när man väl byggt ett förtroende så blir det lättare att sätta gränser och göra en förändring. Så jag har till en början fokuserat på att bygga en relation till ungdomarna, inte bara för deras skull utan även för min egen, för det är en resa vi gör tillsammans och jag upplever att jag kan ha en större inverkan på deras liv då.

- På Hammersta utgår jag väldigt mycket från egna erfarenheter då jag har själv haft en liknande bakgrund men även för att jag jobbar väldigt mycket ideellt med ungdomar som har samma form av problematik så arbetet där kommer väldigt naturligt för mig och blir lättare att bygga en relation till ungdomarna. Dessa ungdomar kommer oftast från tuffa miljöer så de behöver väldigt mycket positiv förstärkan men även att man visar de att det fortfarande finns människor som verkligen bryr sig om de och vill hjälpa.

- Andersboda däremot har varit en annan utmaning men även där handlar det för mig om att bygga en bra relation till ungdomarna och att inte försöka påskynda processen utan att man låter varje ungdom utvecklas i sin takt.

Du har även en högskoleexamen i Data och Systemvetenskap. Vad är det som gör att du hellre vill jobba som behandlingsassistent?

- Jag kände att det var nästa steg för mig i mitt arbete med ungdomar, då jag driver en ideell förening för ungdomar med liknande problematik så kändes det rätt naturligt att jobba som behandlingsassistent. Eftersom jag fått väldigt positiva resultat från mitt ideella engagemang så kände jag att jag kunde erbjuda väldigt mycket från mina egna erfarenheter och min kompetens till boendet. Jag tänkte även att jag kunde lära mig väldigt mycket då jag jobbar i förebyggande syfte med ungdomarna i min förening så var det intressant att se hur man handskas med ungdomarna som en behandlingsassistent.

När känner du dig riktigt nöjd med ditt jobb?

- När jag känner att jag har varit delaktig i en positiv utvecklingsprocess i ungdomens liv.  

Vi växer. Kom och jobba med oss!

Vill du vara med och bygga Sveriges bästa familjehemsverksamhet?
Vi söker en driven och engagerad familjehemskonsulent."Det går att förändra. Ingen föds med kriminalitet och missbruk"

Ett ögonblick, Kim Magnusson, behandlingsassistent på Hammersta HVB. 
Hur kom det sig att du började jobba hos oss?

- Jag vart rekommenderad av en tidigare kollega som hade varit i kontakt med Lejongruppen och efter jag fick reda på deras vision och deras arbetsmetodik så valde jag att söka och bli en del av deras team.
 
Vad är det som gör att du vill jobba med ungdomar med problematik?

- Jag har en grundtanke som är att ingen föds med den problematiken vi arbetar med, med det sagt så finns det alltid en grund, utan kriminalitet och missbruk, som man kan arbeta tillbaka till.
 
Hur gör du för att nå fram?

- Med ett genuint intresse, bygga en trygg relation, hitta ungdomens starka sidor och förstärka dom. Även motion och dagliga rutiner är något jag tycker är viktigt för att nå fram och för att nå långsiktiga mål.


Lejongruppen fortsätter att få positiva tilldelningsbeslut

Lejongruppen fortsätter att få positiva tilldelningsbeslut i ramavtalsupphandlingar rörande HVB för barn och unga med problematik kopplad till missbruk, kriminalitet, psykosocial problematik och/eller NPF.
Nyligen kom tilldelningsbeslut från SKLs stora upphandling. Både Hammersta HVB och Andersboda Gård HVB antogs som leverantörer i upphandlingen.

-Det är med glädje vi ser att vår satsning på kvalitativ behandling och omvårdnad av unga med problematik belönas, kommenterar Kristian Nord, placeringsansvarig och driftchef på Lejongruppen, tilldelningsbesluten.

Några av de 125 kommuner som Lejongruppen fått tilldelningsbeslut för ser du på bilden. Se hela listan här.