Vi växer. Kom och jobba med oss!

Vill du vara med och bygga Sveriges bästa familjehemsverksamhet?
Vi söker en driven och engagerad familjehemskonsulent."Det går att förändra. Ingen föds med kriminalitet och missbruk"

Ett ögonblick, Kim Magnusson, behandlingsassistent på Hammersta HVB. 
Hur kom det sig att du började jobba hos oss?

- Jag vart rekommenderad av en tidigare kollega som hade varit i kontakt med Lejongruppen och efter jag fick reda på deras vision och deras arbetsmetodik så valde jag att söka och bli en del av deras team.
 
Vad är det som gör att du vill jobba med ungdomar med problematik?

- Jag har en grundtanke som är att ingen föds med den problematiken vi arbetar med, med det sagt så finns det alltid en grund, utan kriminalitet och missbruk, som man kan arbeta tillbaka till.
 
Hur gör du för att nå fram?

- Med ett genuint intresse, bygga en trygg relation, hitta ungdomens starka sidor och förstärka dom. Även motion och dagliga rutiner är något jag tycker är viktigt för att nå fram och för att nå långsiktiga mål.


Lejongruppen fortsätter att få positiva tilldelningsbeslut

Lejongruppen fortsätter att få positiva tilldelningsbeslut i ramavtalsupphandlingar rörande HVB för barn och unga med problematik kopplad till missbruk, kriminalitet, psykosocial problematik och/eller NPF.
Nyligen kom tilldelningsbeslut från SKLs stora upphandling. Både Hammersta HVB och Andersboda Gård HVB antogs som leverantörer i upphandlingen.

-Det är med glädje vi ser att vår satsning på kvalitativ behandling och omvårdnad av unga med problematik belönas, kommenterar Kristian Nord, placeringsansvarig och driftchef på Lejongruppen, tilldelningsbesluten.

Några av de 125 kommuner som Lejongruppen fått tilldelningsbeslut för ser du på bilden. Se hela listan här.
"Mitt arbete ger mig möjligheten att navigera tillsammans med ungdomen"

Hej Emiliano Stevan, behandlingsassistent på Hammersta HVB.
Vad gillar du med ditt jobb?

- Att vara med och bidra till positiva förändringsprocesser hos ungdomar som har levt eller lever i konflikt med samhället. Jag känner glädje i att hjälpa människor till ett bättre liv. Mitt arbete ger mig möjligheten att navigera tillsammans med ungdomen i en personligt men samtidigt professionell relation.

- Du är utbildad alkohol- och drogterapeut. Hur kan du använda de kunskaperna på jobbet?

- Genom teoretiska och praktiska kunskaper kan jag bemöta ungdomarna för att ge dem vägledning till ett drogfritt liv. Jag jobbar även med vuxna inom socialtjänsten med missbruk och psykisk ohälsa. Genom att arbeta både med ungdomar och vuxna förstår jag vikten av tidiga insatser för att förhindra ett långvarigt missbruk.

Vad är det som gör Hammersta HVB till ett så bra boende för ungdomar med problematik?

Det som gör Hammersta HVB till ett bra boende för ungdomar är den mycket engagerade personalgruppen samt den samlade kompetensen som gruppen besitter.

"Handledning ger oss nya idéer om hur vi ska nå ungdomarna"

Ett ögonblick, Onur Polat, behandlingsassistent på Hammersta HVB. Hur upplevde du den senaste handledningen?

- Så bra! Den gav oss så många nya idéer om hur vi ska nå ungdomarna för att kunna bygga en allians för förändring. Att få tid att gå in på djupet i orsaken till beteenden och bästa sätt att hantera dem med en kunnig handledare som kommer in med nya ögon ger så mycket inspiration, idéer och energi att göra ett ännu bättre arbete. 

Kan du utveckla det mer?

- Ja men tänk bara så här. I personalgruppen finns idag så mycket kompetens, allt i från behandlare inom CRA och Ett nytt vägval till alkohol och drogterapeut, socionom och behandlingsassistenter. När vi får tid att sitta ned tillsammans och hitta lösningar, som genomsyras av KBT, tillsammans med en duktig handledare. Då kan inte resultatet bli annat än bra!

Hammersta handledare, Hanna Fischer är leg. Psykolog & psykoterapeut från Moment Psykologi. Hanna har en lång och bred erfarenhet av utredning och behandling och barn, ungdomar och deras föräldrar.

Handledning till personalen är en viktig pusselbit i Lejongruppens kvalitetsarbete. Handledningen håll en gång i månaden.