Välkommen Patric Moreno, ny verksamhetschef för Andersboda Gård HVB i södra Storstockholm.

Lejongruppen AB som driver HVB-hem och konsulentstödd familjehemsverksamhet för i Storstockholm/Mälardalen fortsätter sin målmedvetna resa med att skapa Sveriges bästa behandlingshem för pojkar som hamnat snett i samhället med havererad skolgång, kriminalitet och missbruk som följd.

 - Vi är mycket stolta och glada att ha rekryterat Patric Moreno som verksamhetschef till vårt HVB-hem Andersboda Gård, strax utanför Södertälje. Hans erfarenhet och personlighet kommer att vara en stor tillgång för oss säger Kristian Nord, övergripande driftchef.

 Patric Moreno kommer närmast från på Enheten för hemlösa inom Stockholm stad där han jobbat som utredare (SoL och LVM) och sedan 170901 utvecklat en mottagningsgrupp för stödsektionerna. Dessförinnan har han haft olika roller inom socialtjänsten i Stockholm Stad och Södertälje.

Patric har en Socionomexamen från Lunds Universitet. Därutöver har han bland annat utbildning i behandlingsmetoderna CRA, MI och HAP.

”Det känns otroligt spännande att arbeta med Lejongruppen, som har höga ambitioner. Det roligaste i jobbet kommer bli att bibehålla och utveckla den trygga miljön som finns på boendet och fokusera på att alla våra ungdomar ska gå i skolan. Skolan är enligt mig den viktigaste skyddsfaktorn för att ungdomar ska få en lyckad framtid och minimera riskerna för psykosocial problematik i vuxenlivet.”

Patric tillträdde 1 augusti 2019.

Nytt huvudkontor på Södermalm

Lejongruppens nya huvudkontor ligger vid Hornstull. Närmare bestämt på Hornsbruksgatan 7. Välkommen in på en kopp kaffe om du har vägarna förbi.

Lejongruppen deltar i Svenska vårds förbundskonferens

I två dagar har Lejongruppen deltagit i Svenska Vårds förbundskonferens 2019 för att skapa vård och omsorg i världsklass.

På agendan stod bland annat den nya Standarden för HVB som tagits fram tillsammans med Swedish standard institute. 
#sverigesbästahvb


"Förändring - det är en resa vi gör tillsammans, ungdomarna och jag"

Hej Cemil Karahan, behandlingsassistent på Hammersta och Andersboda Gård HVB. Du jobbar på både Hammersta HVB och Andersboda HVB. Vad skiljer dem åt?

- På båda verksamheterna jobbar vi med behandling av unga pojkar. Den småskaliga, familjära atmosfären är också densamma. Det som skiljer är ungdomarnas problematik. På Andersboda ligger tyngdpunkten på psykosocial problematik, ofta i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder medans Hammerstas tyngdpunkt ligger på missbruk och kriminalitet.

Skiljer ditt arbetssätt mycket mellan de olika målgrupperna?

- Jag skulle nog säga att jag hanterar målgrupperna ganska lika, jag känner att om man ska kunna göra en förändring i ungdomens liv så måste man först och främst bygga en relation med ungdomen innan man försöker sig på behandlingen, när man väl byggt ett förtroende så blir det lättare att sätta gränser och göra en förändring. Så jag har till en början fokuserat på att bygga en relation till ungdomarna, inte bara för deras skull utan även för min egen, för det är en resa vi gör tillsammans och jag upplever att jag kan ha en större inverkan på deras liv då.

- På Hammersta utgår jag väldigt mycket från egna erfarenheter då jag har själv haft en liknande bakgrund men även för att jag jobbar väldigt mycket ideellt med ungdomar som har samma form av problematik så arbetet där kommer väldigt naturligt för mig och blir lättare att bygga en relation till ungdomarna. Dessa ungdomar kommer oftast från tuffa miljöer så de behöver väldigt mycket positiv förstärkan men även att man visar de att det fortfarande finns människor som verkligen bryr sig om de och vill hjälpa.

- Andersboda däremot har varit en annan utmaning men även där handlar det för mig om att bygga en bra relation till ungdomarna och att inte försöka påskynda processen utan att man låter varje ungdom utvecklas i sin takt.

Du har även en högskoleexamen i Data och Systemvetenskap. Vad är det som gör att du hellre vill jobba som behandlingsassistent?

- Jag kände att det var nästa steg för mig i mitt arbete med ungdomar, då jag driver en ideell förening för ungdomar med liknande problematik så kändes det rätt naturligt att jobba som behandlingsassistent. Eftersom jag fått väldigt positiva resultat från mitt ideella engagemang så kände jag att jag kunde erbjuda väldigt mycket från mina egna erfarenheter och min kompetens till boendet. Jag tänkte även att jag kunde lära mig väldigt mycket då jag jobbar i förebyggande syfte med ungdomarna i min förening så var det intressant att se hur man handskas med ungdomarna som en behandlingsassistent.

När känner du dig riktigt nöjd med ditt jobb?

- När jag känner att jag har varit delaktig i en positiv utvecklingsprocess i ungdomens liv.