Andersboda Gård HVB

Familjärt behandlingshem med hög personaltäthet, lantligt beläget i närheten av Viksberg på 10 minuters avstånd med bil från Södertälje centrum. Busshållplats precis utanför boendet.

För vem?

 • Pojkar 14–18 år med psykosocial problematik ofta i kombination med neuropsykiatriska funktionshinder. Svårigheter att klara av sociala relationer, skolgång/sysselsättning samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag har ofta lett till psykosociala problem, ibland med begynnande kriminalitet och/eller missbruk som resultat.
 • 7 platser
 • Tart emot både SOL och LVU.

Personalens utbildning

 • Den personal som är anställd på Andersboda Gård har samtliga erfarenhet och utbildning som är relevant för målgruppen, t.ex. behandlingsassistent, alkohol- och drogterapeut, beteendevetare och behandlingspedagog.
 • Förhållningssättet baseras på lågaffektivt bemötande och MI samtidigt som vi arbetar medvetet med risk- och skyddsfaktorer i ungdomens liv för att öka chanserna att undvika återfall i ett destruktivt beteende.
 • Extern handledning erbjuds personalen i både metod och process. Fokus ligger dock på metod och hur vi bemöter och arbetar med våra ungdomar.

Personalgruppens sammansättning

I personalgruppen finns en mångfald av kön, ålder, bakgrund och erfarenheter. Erfarenhet av barn och unga med:

    Ÿ Psykosocial problematik    Ÿ Utåtagerande beteende

    Ÿ Neuropsykiatriska diagnoser Ÿ Ensamkommande barn

    Ÿ Missbruk          Ÿ Kriminalitet

    Ÿ Våld i nära relationer     Ÿ Hedersproblematik

 

Behandlingskoncept

De metoder vi använder på Andersboda Gård är alla evidensbaserade och utgår ifrån ungdomens behov och beställarens vårdplan. Vi grundar vårt arbete på KBT (Kognitiv Beteendeterapi).

De behandlingsmetoder vi erbjuder är MI kombinerat med något av följande:

 Ÿ A.R.T. (beteendeförändring)
 Ÿ RePulse (impulskontroll & social problematik)
 Ÿ Ett Nytt Vägval (kriminalitet)  
 Ÿ A-CRA (missbruk)


Strukturerad vardag med aktiv fritid

 • På Andersboda Gård får ungdomen en strukturerad vardag där fokus ligger på att bygga nyttiga och hållbara rutiner som ofta saknats i ungdomens liv.
 • När tiden är mogen ges stöd för att klara skola, praktik eller arbete.
 • Vi erbjuder aktiviteter baserat på ungdomens intressen, men även prova-på aktiviteter för att vidga ungdomens vyer.

Utsluss / Eftervård

 • Vår erfarenhet är att nyckeln till ett lyckat eget boende efter placering på HVB är en stegvis utslussning där personalen successivt låter ungdomen stå på egna ben. Vi jobbar med utslussning i tre steg. Mellanboende, utsluss och boendestöd.

Övrigt

 • Vi tillhandahåller månadsrapport enligt BBIC.
 • Vi kan erbjuda utredningar och nätverksarbete.
 •  Vi erbjuder hämtning i hela landet.

Litet kvalificerat behandlingshem i lantlig miljö utanför Södertälje för
p
ojkar 14-18 år som uppvisar
neuropsykiatrisk problematik.
 Även i kombination med missbruk och/eller kriminalitet.

Kontakta oss - Vi hjälper dig!
08-445 55 00
info@lejongruppen.com